Logistika, kaip ir transportas,  yra viena iš pačių perspektyviausių ir greičiausiai besivystančių bei augančių verslo šakų. Juk nuolat mus pasiekiančios prekės ir paslaugos bei jų srautai priklauso nuo šių verslo sričių profesionalų. Jų pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad teikiamos prekės ir paslaugos pasiektų vartotoją per nurodytą laiką už mažiausią kainą.

Kalbant apie logistikos vystymosi raidą, būtų galima išskirti 6 svarbiausius etapus

mašina1900–1940 m. ypač smarkiai augo žemės ūkio produkcijos rinka. Tuo metu logistikos esmę sudarė tokio tipo prekių judėjimas į vartojimo vietą iš individualių ūkių. Logistika buvo veikiama ir lemiama transporto priemonių vystymosi.

1940–1960 m. didžiulę įtaką logistikai turėjo karinis sektorius bei karinis mokslas. Iki 6-ojo dešimtmečio didžiulis dėmesys buvo skiriamas karinėms priemonėms ir jų paskirstymui. Buvo kuriama prekių aprūpinimo sistema, kuri puikiai integravosi į verslo logistikos funkcijas. Šiuo laikotarpiu ypač patobulėjo transporto priemonės bei įvairios technologijos, didžiulis dėmesys buvo skiriamas išorinei logistikai.

1960–1970 m. vyravo integruota verslo logistika. Tuo metu buvo skiriamas didelis dėmesys į įmonės, kaip sistemos, valdymą, taip pat sprendžiamos pagrindinių funkcijų ir tikslų formulavimo problemos. Labai smarkiai požiūrį į įmonės valdymą pakeitė kuriami kolūkiai. Logistikai didelę įtaką padarė intensyvus pramonės vystymasis bei dideli augimo tempai, taip pat pramoninė ekonomika ir naujų sričių, tokių kaip kibernetika, atsiradimas.

1970–1985 m. intensyviai imta tenkinti vartotojų poreikius. Intensyvėjo gamyba, vartotojų ir klientų aptarnavimas tapo viena iš pačių svarbiausių paskirstymo logistikos dalių. Šiame logistikos vystymosi etape ypač intensyviai vystėsi atsargų kaupimo kaštų bei kitokios svarbios koncepcijos. Didžiulę įtaką logistikai turėjo atsiradęs vadybos mokslas, rinkodaros koncepcijos, susijusios su vartotojų poreikių tenkinimu.

1985–2000 m. logistika ėmė atlikti išskirtinai svarbų vaidmenį atskirų įmonių veikloje. Logistika tampo svarbus konkurencijos įrankis. Šis raidos etapas apibrėžiamas bendrąja verslo strategija, kai logistika tampa neatsiejama nuo įmonių strategijos formavimo. Logistikoje ėmė ryškėti integruoto valdymo efektyvumo, globalizacijos, naujųjų tecgnologijų, IT panaudojimo ir kitokios tendencijos.

Po 2000 m. prasidėjo logistikos rados etapas, kurio metu imta susitelkti į vartotojo ir įmonių elgseną. Šis laikotarpis siejamas su logistikos teorijos formavimu, teoriniais bei praktiniais sprendimais. Šiuo metu logistika yra suvokiama kaip tam tikras nematerialios veiklos formavimo procesas sujungiamas su klientų aptarnavimo politika.

Numatoma, kad ateityje bus intensyviai sprendžiami tiek logistikos, tiek ir marketingo vadybiniai lygmenys ir procesai.

Taigi, akivaizdu, kad logistika, kaip mokslas, vis dar intensyviai vystosi. Ji grindžiama sociologijos, vadybos, technikos, ekonomikos, transporto, inžinerijos bei karo mokslo nuostatomis.

Svarbiausi logistikos vystymosi aspektai, taupantys laiką ir lėšas, yra paskirstymo sistemos kokybės bei lanksčių galimybių logistikos grandinėje faktorius.

Vienas pačių reikšmingiausių žingsnių logistikoje – tai perėjimas nuo pardavėjų rinkos į pirkėjų, jo strategija ir politika. Ankstesnė politika yra keičiama įvairiomis programomis, kurios yra orientuotos į paklausos struktūrą rinkoje. Jos yra instrumentas rinkoje, naudojamas įmonės konkurencinėje kovoje. Paskirstymo kokybės problema dažniausiai yra suvedama į logistikos proceso optimizavimą, kai prasidėjo orientavimasis net tik į stambias, bet ir į smulkias partijas.

Pagrindiniai veiksniai, kurie padeda logistikai vystytis yra sisteminių ir kompromisinių taikymų teorijų panaudojimas bei taisyklių ir normų modifikavimas, kai judama tarptautiniais maršrutais. Logistikos vystymąsi taip pat skatina kelių, pakrovimo ir iškrovimo priemonių standartizavimas, sudarant pasaulinius kontraktus, komunikacijos sistemų diegimas įvairioje logistikos praktinėje
veikloje.

Comments are closed.