Pinigai

Ieškodami paskolos žmonės labai dažnai padaro esminę klaidą – įvertina per mažai skirtingų pasiūlymų. Kuo didesnė konkurencija, tuo, tikėtina, daugiau šansų klientui rasti tai, kas jam bus geriausia ir palankiausia, tačiau patys klientai dažnai suklysta nesirinkdami, o priimdami tai, kas jiems siūloma iš pirmų pasitaikiusių „rankų“.

Read the rest of this entry »

Monopolistas turi ypatingą privilegiją, kokios neturi kiti verslai, nes dėl rinkos ypatybių susidarė situacija kurioje tiesiog nėra konkurentų. Jam nebūtina parduoti visą savo produkciją vienoda kaina; jis gali, naudodamasis konkurencijos nebuvimu, skirtingai traktuoti įvairias rinkas ir kiekvienoje iš jų nustatyti skirtingą kainą. Žinome, kad chirurgai dažnai nustato įvairiems pacientams skirtingą mokestį už savo paslaugas: vienam savo pacientui chirurgas gali padiktuoti 100 sv. st. užmokestį už operaciją, už kurią iš kito paims tik 50 sv. st. Geležinkelis dažnai skirtingai traktuoja, t. y. diskriminuoja, pervežamas prekes, imdamas už baldų vežimą daugiau negu už anglių. Leidėjai dažnai išleidžia vieną ir tą pačią knygą keliais leidimais, kurių vieni labai brangūs, kiti visai pigūs. Arba pramonininkas gali pardavinėti prekes užsienyje daug mažesne kaina negu namuose.

Įprastinis diskriminacijos tikslas yra padidinti pelną. Apdairiai nustatydami skirtingas kainas, kad geriau prisiderintų prie įvairių rinkų, monopolistiniai gamintojai gali parduoti daugiau prekių ir gauti didesnius pelnus, negu kad jie gautų nustatę vienodą kainą visoms savo prekėms. Tokia taktika ypač populiari, kai jie gali pelnytis dėl masto ekonomijos, kadangi jų vieneto kaštai, plečiantis gamybai, mažėja. Read the rest of this entry »

Bandydami sutaupyti pinigų žmonės neretai riboja savo galimybes, stengiasi daryti viską, kad netektų skolintis, tačiau pastebėtina, kad kreditai kaip tik suteikia daugiau galimybių, leidžia investuoti didesnę pinigų sumą į savo ateitį, taip užtikrinant geresnį gyvenimą, nors ir su šiokiais tokiais įsipareigojimais. Vienintelė sąlyga – toks skolinimasis turi būti gerai apgalvotas, įvertintas.

Vertindami ar kreditas Jums yra naudingas ir garantuos geresnį rytojų, reikėtų atkreipti dėmesį į savo esamas pajamas, kredito įmokos dydį, o taip pat tikslą, kuriam imamas kreditas. Jei skolinatės savo turimo verslo plėtrai, įvertinkite, per kiek laiko paskola atsipirks, kokie gali būti plėtros sunkumai, o kas padėtų plėtrai vystytis greičiau. Tuo tarpu jei nusprendėte pasiskolinti būsto įsigijimui tam, kad galėtumėte išsikelti iš nuomojamo būsto, įvertinkite kiek skirsis nuomos mokestis nuo paskolos įmokos. Pastebima, kad paskolos įmoka šiai dienai neretai yra tik vos didesnė nei lygiaverčio būsto paskolos įmoka, o kartais net ir mažesnė (ypač jei nuomos sutartį sudarote bumo metu, maždaug liepos – spalio mėnesiais). Read the rest of this entry »

Logistika, kaip ir transportas,  yra viena iš pačių perspektyviausių ir greičiausiai besivystančių bei augančių verslo šakų. Juk nuolat mus pasiekiančios prekės ir paslaugos bei jų srautai priklauso nuo šių verslo sričių profesionalų. Jų pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad teikiamos prekės ir paslaugos pasiektų vartotoją per nurodytą laiką už mažiausią kainą.

Kalbant apie logistikos vystymosi raidą, būtų galima išskirti 6 svarbiausius etapus

mašina1900–1940 m. ypač smarkiai augo žemės ūkio produkcijos rinka. Tuo metu logistikos esmę sudarė tokio tipo prekių judėjimas į vartojimo vietą iš individualių ūkių. Logistika buvo veikiama ir lemiama transporto priemonių vystymosi.

1940–1960 m. didžiulę įtaką logistikai turėjo karinis sektorius bei karinis mokslas. Iki 6-ojo dešimtmečio didžiulis dėmesys buvo skiriamas karinėms priemonėms ir jų paskirstymui. Buvo kuriama prekių aprūpinimo sistema, kuri puikiai integravosi į verslo logistikos funkcijas. Šiuo laikotarpiu ypač patobulėjo transporto priemonės bei įvairios technologijos, didžiulis dėmesys buvo skiriamas išorinei logistikai.

1960–1970 m. vyravo integruota verslo logistika. Tuo metu buvo skiriamas didelis dėmesys į įmonės, kaip sistemos, valdymą, taip pat sprendžiamos pagrindinių funkcijų ir tikslų formulavimo problemos. Labai smarkiai požiūrį į įmonės valdymą pakeitė kuriami kolūkiai. Logistikai didelę įtaką padarė intensyvus pramonės vystymasis bei dideli augimo tempai, taip pat pramoninė ekonomika ir naujų sričių, tokių kaip kibernetika, atsiradimas.

1970–1985 m. intensyviai imta tenkinti vartotojų poreikius. Intensyvėjo gamyba, vartotojų ir klientų aptarnavimas tapo viena iš pačių svarbiausių paskirstymo logistikos dalių. Šiame logistikos vystymosi etape ypač intensyviai vystėsi atsargų kaupimo kaštų bei kitokios svarbios koncepcijos. Didžiulę įtaką logistikai turėjo atsiradęs vadybos mokslas, rinkodaros koncepcijos, susijusios su vartotojų poreikių tenkinimu.

1985–2000 m. logistika ėmė atlikti išskirtinai svarbų vaidmenį atskirų įmonių veikloje. Logistika tampo svarbus konkurencijos įrankis. Šis raidos etapas apibrėžiamas bendrąja verslo strategija, kai logistika tampa neatsiejama nuo įmonių strategijos formavimo. Logistikoje ėmė ryškėti integruoto valdymo efektyvumo, globalizacijos, naujųjų tecgnologijų, IT panaudojimo ir kitokios tendencijos.

Po 2000 m. prasidėjo logistikos rados etapas, kurio metu imta susitelkti į vartotojo ir įmonių elgseną. Šis laikotarpis siejamas su logistikos teorijos formavimu, teoriniais bei praktiniais sprendimais. Šiuo metu logistika yra suvokiama kaip tam tikras nematerialios veiklos formavimo procesas sujungiamas su klientų aptarnavimo politika.

Numatoma, kad ateityje bus intensyviai sprendžiami tiek logistikos, tiek ir marketingo vadybiniai lygmenys ir procesai.

Taigi, akivaizdu, kad logistika, kaip mokslas, vis dar intensyviai vystosi. Ji grindžiama sociologijos, vadybos, technikos, ekonomikos, transporto, inžinerijos bei karo mokslo nuostatomis.

Svarbiausi logistikos vystymosi aspektai, taupantys laiką ir lėšas, yra paskirstymo sistemos kokybės bei lanksčių galimybių logistikos grandinėje faktorius.

Vienas pačių reikšmingiausių žingsnių logistikoje – tai perėjimas nuo pardavėjų rinkos į pirkėjų, jo strategija ir politika. Ankstesnė politika yra keičiama įvairiomis programomis, kurios yra orientuotos į paklausos struktūrą rinkoje. Jos yra instrumentas rinkoje, naudojamas įmonės konkurencinėje kovoje. Paskirstymo kokybės problema dažniausiai yra suvedama į logistikos proceso optimizavimą, kai prasidėjo orientavimasis net tik į stambias, bet ir į smulkias partijas.

Pagrindiniai veiksniai, kurie padeda logistikai vystytis yra sisteminių ir kompromisinių taikymų teorijų panaudojimas bei taisyklių ir normų modifikavimas, kai judama tarptautiniais maršrutais. Logistikos vystymąsi taip pat skatina kelių, pakrovimo ir iškrovimo priemonių standartizavimas, sudarant pasaulinius kontraktus, komunikacijos sistemų diegimas įvairioje logistikos praktinėje
veikloje.

Kreditai – tai itin didelš populiarumą turinti paslauga. Kaip rodo socialoginiai tyrimai, kreditais dažniausiai susigundo žmonės jaunesni nei 25 metų amžiaus. Vis dėlto, kreditai yra pakankamai rizikingas dalykas, tad norint iš šios paslaugos išspausti naudos, reikia elgtis atsakingai kiekvienu su paskola iškilusiu klausimu. Būtent dėl to, siekdami padėti, šiandieniniame straipsnyje pateiksime keletą patarimų, praversiančių imant paskolas.

1.Turėkite konkretų tikslą.
Imdami paskolą tiesiog privalote turėti konkretų tikslą. Turite iš anksto nuspręsti, kur investuosite kiekvieną gautą litą, nes tik tokiu atveju įmanomas paskolos atsipirkimas. Kitu atveju, jei paskolą imsite ekspromtu, tiksliai nežinodami ko iš jos norite, tai tikrai neprives prie gero – geriausiu atveju tiesiog prarasite palūkanų dydžio sumą, tačiau paskolą imant neapdairiai, tai taip pat gali privesti ir prie pakankamai nemažų įsiskolinimų.

2.Garantuokite sau finansinę užnugarį.
Nors finansinis užnugaris imant paskolą neretai yra pamirštamas, tačiau tiesą sakant, jo svarba naudojantis šia paslauga yra tiesiog milžiniška. Netgi menkiausias neapgalvotas sprendimas naudojant paskolą gali privesti prie pinigų netekimo, kas neleis jums savo jėgomis gražinti paskolos. Būtent dėl to, finansinis užnugaris yra tikrai svarbus, kadangi tik jis jums galės garantuoti, kad nepaisant jūsų iš paskolos gautų pinigų panaudojimo, paskolą gražinti vis vien sugebėsite. Lietuva tai ne Latvija, kur greitieji kreditai yra išduodami ir bedabiams kredita.lv/index.php/kredits-bez-darba-vietas. Šioje šalye Kredīti bez darba vietas (taip vadinami kreditai bedarbiams Latvijoje) yra suteikiami be jokių didesnių apribojimų.

3.Nepatingėkite ieškoti geriausių sąlygų.
Imdami greitą paskolą nesirinkite pirmo pasitaikiusio varianto – tai tikrai neatneš jums naudos. Šiomis dienomis tarp bankų, teikiančių paskolas, yra tiesiog milžiniška konkurencija, tad kiekvienas bankas stengiasi siūlyti kuopatrauklesnes, klientui naudingesnes, paslaugas. Būtent dėl to, žinant tai, skirti šiek tiek laiko geresnio varianto paieškoms tikrai apsimoka, kadangi patikėkite, netgi jei atrodo, jog radote ganėtinai neblogą sprendimą, visviengalite rasti geresnį, kadangi dabartinė rinka yra netgi labai didelė, todėl pasitaikus tinkamai progai, galite paskolas gauti kone be jokių palūkanų.

Viską sudėjus, paskolų ėmimas tikrai nėra raketų mokslas. Vis dėlto, imti paskolas neapmąstant kiekvieno žingsnio yra tiesiog kvaila, kadangi kyla milžiniška rizika prasiskolinti, ko tikrai nesiekia nei vienas paskolą imantis žmogus. Paprasčiausiai, prieš naudodamiesi šia paslauga, turite gerai apgalvoti ar jums tikrai jos reikia. Jei taip – tuomet belieka nuspręsti kokia konkrečiai suma jums yra reikalinga bei apmąstyti, ar tikrai sugebėsite gražinti pasiskolintą sumą. Vis dėlto, jei galėtumėte išgyventi ir neimdami paskolos – tuomet geriausias sprendimas būtų net negalvoti apie galimybę pasinaudoti šia paslauga, kadangi paskolos ėmimas neturint konkrečių tikslų neprives prie nieko kito, apart įsiskolinimų bankui.

Norintieji pasiskolinti pinigų žmonės dažnai svarsto, ką rinktis: paskolą ar kreditą, o gal vartojamąjį kreditą. Tai priklauso nuo daugelio aplinkybių, kurias ir pasistengsime aptarti šiame straipsnyje.

777Kas yra vartojimo kreditai ir kodėl verta juos rinktis? Vartojimo kreditais vadinami pinigai, kuriuos gali skolintis kiekvienas vyresnis nei 18 metų Lietuvos pilietis, gaunantis nuolatines pajamas. Vartojimo kreditus verta rinktis dėl daugelio priežasčių. Pirma, jiems taikomos gana patrauklios, daugeliui palankios sąlygos. Antra, vartojimo kreditų paskolos svyruoja nuo 1000 iki 100 tūkst. litų, taigi rinktis galima įvairias sumas, priklausomai nuo to, kam skolinamasi pinigų. Paprastai skolinimosi esmę nusako jau vien pats pa vadinimas „vartojamasis“, reiškiantis, kad pinigai skirti pirkti automobiliui, pradėti smulkiam verslui, sumokėti už mokslus, remontuoti namus ir taip toliau.

Reikėtų žinoti, kad vartojamasis kreditas nuo paprastų paskolų skiriasi grąžinimo trukme. Tokius kreditus reikia gražinti laikotarpiu iki 5 metų. Sumą, kurią galima pasiskolinti, labai lemia ir besiskolinančio žmogaus pajamos. Pavyzdžiui, jei besiskolinantis asmuo uždirba tik minimalų atlyginimą, natūralu, kad maksimalaus dydžio vartojimo kredito bankas ar kreditus teikianti įstaiga jam nesuteiks. Beje, imant vartojamąjį kreditą nesvarbu gyvenimo draugo ar sutuoktinio pajamos. Taip pat reikėtų įvertinti savo galimybes kreditą grąžinti.

Dažnai žmonės pasiima paskolą būstui, vartojimo kreditų, greitųjų kreditų, dėl kurių dar labiau klimpsta į skolas, nes kas mėnesį grąžinti po kelis tūkstančius litų praktiškai neįmanoma, ypač jei žmogaus pajamos yra tik vidutinės. Dėl to pradėta griežtai kontroliuoti, kas, kiek ir kokių paskolų ima. Grįžtant prie vartojimo kreditų riekėtų priminti ir tai, kad, juos imant, nereikia įkeisti turto, vadinasi, jo galima ir neturėti. Daugelis bankų ir kreditus teikiančių įmonių pasiskolintuosius pinigus į kreditą imančio žmogaus sąskaitą perveda jau tą pačią dieną, kurią pasirašoma sutartis.

Paskolos būstui – vienos populiariausių tarp vartotojų

Jauniems, ką tik bendrą gyvenimą pradedantiems žmonėms dažnai nelieka kitos išeities kaip tik imti būsto paskolą, ypač jei tėvai nėra pasiturintys ir negali nupirkti būsto ar paskolinti pinigų. Paskolų bijoti nereikėtų, kadangi jų palūkanos paprastai nėra milžiniškos, be to, paskolos grąžinimo terminas – net iki 40 metų. Kuo ilgesniam laikotarpiui imama paskola, tuo kiekvieno mėnesio įmoka mažesnė ir paskola netampa didžiule finansine našta.

Prieš imant būsto paskolą ar kreditą, reikėtų pasirinkti galimybę atidėti paskolos grąžinimo terminą tam atvejui, jei kartais netektumėte darbo ir kitų pragyvenimo šaltinių. Jei neseniai sukūrėte šeimą ir radote gyvenimo draugą, su kuriuo siejate savo ateitį, metas pagalvoti apie nuosavo būsto įsigijimą. Pirmasis žingsnis – pasidomėti galimybėmis gauti paskolą. Internete bene kiekvienas didesnis bankas ir kreditus teikianti bendrovė siūlo paskaičiuoti preliminarią paskolos, kurią galėtumėte gauti, sumą. Tam reikės įvesti svarbius duomenis, darančius įtaką paskolos dydžiui. Pirma, turėsite nurodyti, kiek šeimoje suaugusių asmenų. Antra, ar turite vaikų, įvaikių, globotinių, jei taip, tai kiek? Trečia, bene svarbiausias punktas – Jūsų šeimos pajamos atskaičius mokesčius, t. y. kokį gaunate atlyginimą „į rankas“. Taip pat reikės nurodyti, kokių dar finansinių įsipareigojimų turite. Į tai įeina lizingas, vartojamieji kreditai, išsimokėjimui pirktos prekės ir taip toliau. Taip pat svarbi Jūsų gyvenamoji vieta, nes natūralu, kad gyvenantiesiems didmiesčiuose žmonėms išlaidos yra didesnės negu kad gyvenantiems mažesniuose miesteliuose, kaimuose. Pasirinkę valiutą, kuria norite gauti paskolą, paskolos grąžinimo metodą bei laikotarpį, kuriam imsite paskolą, išvysite sumą, kurią konkretus bankas galės Jums paskolinti.

Reikėtų atsargiai vertinti savo galimybes, todėl prieš imant greitąjį kreditą įsitikinkite, kad jį tikrai galėsite laiku grąžinti.

draugaiPer pastaruosius kelerius metus Baltijos šalyse itin išplito elektorinės prekybos būdas, dar vadinimas grupiniu apsipirkimu arba dienos akcijos. Prieš kelerius metus tokių įmonių buvo įsteigta Estijoje, vėliau šis verslas atėjo ir į Lietuvą. Dienos akcijų rengimu užsiimančios el. parduotuvės siūlo su ženklia nuolaida, siekiančia nuo 50 iki 80 ar net daugiau procentų įsigyti tą dieną parduodamas prekes bei paslaugas.

Tokiuose dienos akcijų tinklalapiuose galime įsigyti pačių įvairiausių prekių, pavyzdžiui, kokybiškų peilių rinkinių, indų, vonios reikmenų, buitinės technikos, kosmetikos ir kūno priežiūros priemonių, namų dekoravimo, puošimo prekių, avalynės, drabužių ir visko, ko tik prireikia kasdienybėje bei buityje. Šiuos tinklalapius pamėgo dovanos ieškantys žmonės, kadangi juos vilioja gana ženklios nuolaidos: kur kas pigiau čia galima įsigyti kuponų laisvalaikio pramogoms pradedant nuo valandą ar kelias valandas trunkančių pramogų iki kelias savaites trunkančių kelionių į užsienio šalių kurortus.

Dovanoms labiausiai tinka masažai, SPA procedūros, kasdienės plaukų ir kūno priežiūros procedūros – bene populiariausios dienos akcijų tinklalapių prekės. Beje, dovanų paiešką kur kas palengvina užsakytieji naujienlaiškiai – kas rytą į nurodytą paštą atkeliauja laiškai, skelbiantys apie viename iš dienos akcijų portalų arba net keliuosebtokiuose portaluose tą dieną esančias akcijas. Tai itin patogu taupantiems laiką ir nenorintiems kasdien peržiūrinėti kelių dešimčių dienos akcijų portalų. Belieka tik sulaukti taip trokštamos dienos akcijos ir nepraleisti progos įsigyti puikių prekių ar paslaugų sumokant tik mažą dalį nuo jų vertės.